понеделник, 14 октомври 2013 г.

Търсим творби за брой #5!

И ето отново дойде този момент! 


Всички сме в движение - буквално или преносно.
То е начин на оцеляване.
То е път, танц, бягство, прогрес.
То е промяна.


от 2 до 5 страници,
език - български
първата страница да включва заглавие и име на автора
А5
300 dpi
greyscale 

TIFF


Важно! В случай, че в комикса ви има страници без рамка, рисунката ви продължава до края на самия лист:
1. Сложете по 5 мм допълнително от външните страни на страниците. В противен случай, при печат има риск да излезе бяла рамка около тези части от изображението.
2. Ако комиксът има текст, добре е на 2 см от долния ръб на страницата изображението да не е много подробно. В долната част на всяка страница има превод на английски език, направен от преводач.Крайният срок е удължен до 15-и януари!
адрес - co.mixerbg@gmail.com


ENGLISH

5 to 10 pages
the first page has to include the title and the author's name
A5
300 dpi
greyscale
TIFF

Important!
In case your comics includes pages without a frame, your artwork extends to the edge of the page:
1. Please add 5 mm bleed to each side of the page (5mm more to the A5 format).
2. If your comics has text there will be an English translation made by a translator at the bottom of the page. It is better not to have a very detailed drawing 2 cm above the bottom end of the page.

Няма коментари:

Публикуване на коментар