брой #3СЛАБОСТИ
какво събира тази дума?

изкушенията, на които съм се поддал.

онова у мен, което ми пречи, което ме проваля.
малките пороци, на които се оставям.
предразсъдъците, които не подлагам на съмнение.
и навярно нещо, за което изобщо не подозирам, но то чака зад ъгъла...Трети брой  на изданието събира творбите на 26ма автори (в това число кориците) и е най-дебелият и разнообразен брой до сега. 
Интерпретациите на темата "Слабости" варират между крайностите на комичното - малки изкушения, човешки глупости - и на мрачното - фобии и унищожителни страсти.
На 4ти март направихме представяне на броя в Hip Hip Atelier ,което беше първото събитие посветено изцяло на "Ко-миксер".
Авторите на 3ти брой: